Aktualności

Dr n. med. Piotr Winiarski Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie otolaryngologii

18 października 2013 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski Ewa Mes powołała na stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie otolaryngologii Ordynatora Oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Chirurgii Szczękowej naszego Szpitala dr n. med. Piotra Winiarskiego.

Dr n.med. Piot Winiarski jest absolwentem Akademii Medycznej w Poznaniu, gdzie w roku 1984 uzyskał dyplom lekarza medycyny zaś w roku 1986 dyplom lekarza stomatologii. Staż podyplomowy odbywał w Państwowym Szpitalu Klinicznym AM w Bydgoszczy. W 1987 roku został asystentem Katedry i Kliniki AM Otolaryngologii w Bydgoszczy, a od 1991 r. pełnił obowiązki nauczyciela akademickiego. W 1990 roku zdał egzamin specjalizacyjny I° w zakresie otolaryngologii, a w 1993 r. zdał egzamin specjalizacyjny II° również w zakresie otolaryngologii . Jego praca naukowa została potwierdzona dysertacją na stopień doktora nauk medycznych na podstawie pracy pt” Badania biomedyczne krtani w rozwoju prenatalnym człowieka „, którą obronił w 1994 r. Kolejne lata pracy jako starszego asystenta kliniki i nauczyciela akademickiego owocowały nabywaną biegłością i doświadczeniem klinicznym, które stanowiły dobre przygotowanie do samodzielnej pracy tak naukowej jak i funkcji kierowniczych. W tym czasie odbywał staże kliniczne za granicami kraju m.in. w klinice dr RobertaS.Ura w Winter Park , Florida USA – w zakresie stomatologii i chirurgii stomatologicznej 1995 r. W 1994 r. odbył staż w Klinice Stomatologicznej Prof. Michaela Arpis w Tuluzie. Był i jest również uczestnikiem licznych kursów krajowych z zakresu urazów szczękowo-twarzowych. W roku 2000 otrzymał certyfikat z zakresu sterowanej regeneracji tkanek. Ponadto jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej, a także delegatem Bydgoskiej Izby Lekarskiej. Bierze czynny udział we wszystkich zjazdach wygłaszając referaty oparte na własnych obserwacjach i doświadczeniach. 1 marca 2001 r. objął funkcję Ordynatora Oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Chirurgii Szczękowej Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im dr J. Biziela w Bydgoszczy.

We wrześniu 2001 roku w Holenderskim Instytucie Onkologicznym w Amsterdamie ukończył Kurs Kliniczny z zakresu stosowania protez głosowych, oraz rehabilitacji głosu , oddychania i węchu u chorych po laryngektomii całkowitej. W roku 2006 objął funkcję przewodniczącego PTOL Oddziału Kujawsko-Pomorskiego. Dużym osiągnięciem Pana Doktora jest uzyskanie akredytacji Oddziału w prowadzeniu specjalizacji i możliwości prowadzenia staży kierunkowych z zakresu otolaryngologii, chirurgii szczękowej i chirurgii stomatologicznej. Pod kierownictwem Pana Doktora Oddział Otolaryngologii zajął I miejsce w rankingu Tygodnika Wprost w roku 2004 w kategorii Otolaryngologia – specjalizacja – operacje jam nosowych i zatok przynosowych. W 2008 roku wraz z lekarzami z zakresu plastyki przeprowadził zabieg rekonstrukcji żuchwy: przeszczep pobrany z kości podudzia jako pierwszy w regionie. W 2011 roku zorganizował kursy z zakresu endoskopii zatok , operacji ucha, septolastyki z udziałem lekarzy zagranicznych Prof. Fischmann z USA, Prof. Petersen z Danii, oraz Prof. K. Niemczyk z Uniwersytetu Warszawskiego Katedry i Kliniki Otolaryngologii. W 2012 roku jako drugi ośrodek w regionie pod kierownictwem doktora został wszczepiony pacjentom implant BAHA.

Wielokrotnie brał udział w kursach i szkoleniach z zakresu otolaryngologii , stomatologii i implantologii stomatologicznej, chirurgii implantologicznej , wszczepienia protez głosowych, wszczepienia implantów BAHA, pobierania i przeszczepu płatów autogennych z zespoleniem mikronaczyniowym w ośrodkach krajowych i zagranicznych , m.in. w Miami Floryda USA, Netherlands Cancer Institute – Amsterdam, Rodos-Kos, Tallin-Estonia, Davos Szwajcaria, Geteborg Szwecja, Wiedeń. Zdobył liczne Certyfikaty w wielu zakresach m.in. uzyskał prestiżowy Certyfikat umiejętności w Dziedzinie Implantologii Stomatologicznej nadany przez Kapitułę ds. Umiejętności Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej OSIS-EDI. Lider OSIS-EDI posiada akredytację do kierowania ośrodkiem szkoleniowym OSIS-EDI., W 2012 uzyskał Certyfikat Umiejętności Wszczepienia Implantów Vistafix w operacjach odtwórczych twarzoczaszki Cochlear BAS Goeteborg Szwecja.

Zakres zainteresowań naukowych dr n.med. Piotra Winiarskiego obejmuje otolaryngologię operacyjną, onkologię otolaryngologiczną , stomatologię , chirurgię szczękową operacyjną, urazową. Jest autorem wielu publikacji naukowych, licznych streszczeń, komunikatów zjazdowych. Członkiem Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów , Chirurgów Głowy i Szyi.