Prywatne badanie słuchu - Bydgoszcz


W naszym gabinecie zlokalizowanym w dogodnej części miasta Bydgoszcz, pacjenci mogą skorzystać ze specjalistycznego badania słuchu. Ma ono za zadanie przede wszystkim określić stopień ubytku słuchu. Tego typu ubytki powstają u większości osób w sposób stopniowy i na ogół niezauważalny. Im wcześniej zostanie zdiagnozowany ubytek słuchu, tym mniej trudności wystąpi w trakcie wyboru optymalnej pomocy w formie aparatu słuchowego. Z tego względu niezwykle ważne jest, aby w ramach corocznej profilaktyki przeprowadzać profesjonalne badanie słuchu.

Od jakiego wieku należy wykonywać badanie słuchu?
Ubytki słuchu najczęściej są rozpoznawane u pacjentów po ukończeniu pięćdziesiątego roku życia, jednak nie oznacza to, że badaniu powinny poddawać się wyłącznie osoby starsze. Z prywatnego badania słuchu wykonywanego w naszym gabinecie mogą skorzystać pacjenci w każdym wieku, w tym także młodzież oraz dzieci. Ważne jest, aby badać narząd słuchu tak wcześnie, jak to tylko możliwe. W jaki sposób przeprowadzane jest badanie słuchu?
Prywatne badanie słuchu jest przeprowadzane przy wykorzystaniu wysokiej klasy audiometrów diagnostycznych, pozwalających wychwycić nawet najniższy stopień ubytku słuchu.  Na kompleksowe badanie składają się:

  • szczegółowy wywiad z pacjentem, mający na celu ustalenie charakteru dolegliwości ze strony narządu słuchu,
  • profesjonalny test audiometryczny, czyli badanie polegające na pomiarze przy przewodnictwie kostnym bądź powietrznym, ubytku słuchu dla tonów o zróżnicowanych częstotliwościach; wyniki badania są prezentowane w formie tzw. audiogramów przedstawiających próg słyszenia,
  • test weryfikujący umiejętność wychwytywania i rozpoznawania słów odtwarzanych z różną głośnością.

Podczas specjalistycznego badania słuchu na podstawie przeprowadzanych pomiarów jest sprawdzana zdolność słyszenia dźwięków o różnej głośności oraz częstotliwości (niskiej oraz wysokiej). W celu realizacji badania, pacjent zajmuje miejsce w specjalnej wytłumionej kabinie i zakłada na głowę słuchawki, w których są odtwarzane różnego rodzaju dźwięki. Jeśli badana osoba usłyszy dźwięk, wówczas sygnalizuje to w odpowiedni sposób. Na podstawie pomiarów może zostać  sporządzony indywidualny profil słuchu danej osoby. W przypadku zdiagnozowania ubytku słuchu mogą zostać zlecone dalsze badania, np. test rozumienia mowy.

Badanie słuchu przeprowadzone prywatnie może być pomocne w podjęciu decyzji czy wada słuchu powinna być leczona przy wykorzystaniu środków farmakologicznych, chirurgicznych czy też najlepszym wyborem będzie dobór odpowiedniego aparatu słuchowego.