O mnie

Dr n. med. Piotr Winiarski 

1978-1984 Studia na Wydziale Lekarskim AM w Poznaniu

1984-1986 Studia na Wydziale Stomatologii AM w Poznaniu

1987 Asystent Katedry i Kliniki AM w Bydgoszczy

1990 Uzyskanie pierwszego stopnia specjalisty, z zakresu otolaryngologii chirurgii głowy i szyi

1990 Prywatna praktyka lekarsko stomatologiczna następnie, również otolaryngologiczna

1993 Uzyskanie drugiego stopnia specjalisty z zakresu otolaryngologii chirurgii głowy i szyi

1994 Obrona pracy doktorskiej na temat "Badanie biometryczne krtani w rozwoju  prenatalnym człowieka

1994 Staż specjalistyczny z zakresu stomatologii i implantologii stomatologicznej w Majami Floryda - USA

1994 Uzyskanie Certyfikatu umiejętności z zakresu chirurgii implantologicznej systemem TBR prof.  Andre Benhamou, Tuluza - Francja

od 1994 Udokumentowana praktyka implantologii stomatologicznej

2000 Uzyskanie Certyfikatu umiejętności "Sterowana Regeneracja Tkanek i Sterowana Regeneracja Kości w chirurgii stomatologicznej i implantologii - Warszawa

1987-2001 Asystent, następnie Adiukt Kliniki Otolaryngologii AM w Bydgoszczy

od 2001 Ordynator Oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Chirurgii Szczękowej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Dr. J. Biziela w  Bydgoszczy

2001 Uzyskanie Certyfikatu umiejętności "Operacje tympanoplastyczne " AM w Warszawie Klinika Otolaryngologii

2001 Uzyskanie Certyfikatu umiejętności wszczepiania protez głosowych PROVOX System, Netherlands Cancer Institute - Amsterdam

2003 Uzyskanie Certyfikatu umiejętności  "Leczenia zatok przynosowych"

AM w Poznaniu - Klinika Otolaryngologii

2004-2005 Udział w Kursie Otochirurgicznym. Instytut Fizjologii i Patologii słuchu - Kajetany

2004 Udział w Europejskim Kongresie Chirurgów głowy i szyi  Rodos-Kos

2006 Uzyskanie Certyfikatu umiejętności : Rekonstrukcje w operacjach tympanoplastycznych" Warszawa

2006 Uzyskanie Certyfikatu umiejętności  "Leczenie zaburzeń oddychania podczas snu"  Klinika Otolaryngologii Kolegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu

2008 Uzyskanie Certyfikatu umiejętności z zakresu Chirurgii implantologicznej systemem SPJ

St. Laubrecht Austria

2008 Uzyskanie Certyfikatu umiejętności Craniomaxillofacial cource regional AO Tallin - Estonia

2009 Uzyskanie Certyfikatu umiejętności Innovations and perspectives in anterior sholl base and orbitel surgey Freiburg Germany AO Fundation

2009 Uzyskanie Certyfikatu Umiejętności AOCMF Course Principles in Craniomaxillofacial Fracture Managament - Davos Szwajcarja

2009 Uzyskanie Prestiżowego Certyfikatu Umiejętności w dziedzinie Implantologii Stomatologicznej, nadany przez Kapitułę ds. Umiejętności Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej OSIS-EDI. Lider OSIS-EDI posiada akredytację do kierowania ośrodkiem szkoleniowym OSIS-EDI

 

2012 Uzyskanie Certyfikatu Umiejętności wszczepiania implantów Vistafix w operacjach odtwórczych twarzoczaszki Cochlear BAS Goeteborg Szwecja.

 

2012 Udział w V Światowym Kongresie Endoskopowej Chirurgii Podstawy Czaszki i Zatok. Wiedeń.

2012 Udział w praktycznym kursie AOCMF pobierania i przeszczepu płatów autogennych z zespoleniem mikronaczyniowym - Wiedeń

2013 Udział w praktycznym kursie AOCMF chirurgii rekonstrukcyjnej oczodołu - Praga

2016 Czynny udział w kursie specjalistycznym dolnych płatów rekonstrukcyjnych Timisoara


Pełen zakres operacji usznych: tympanoplastyka, adenotomia, tonsillectomia


Dr n. med. Piotr Winiarski z Bydgoszczy wykonuje pełen zakres operacji usznych, w tym między innymi takie zabiegi, jak tympanoplastyka, adenotomia oraz tonsillectomia. Zajmuje się również operacjami czynnościowymi zatok przynosowych, które przeprowadza z wykorzystaniem endoskopu i mikroskopu operacyjnego, urządzeń znajdujących zastosowanie w przewlekłych zapaleniach zatok przynosowych czy polipów nosa. Jednym z częściej wykonywanych zabiegów jest tympanoplastyka typu zamkniętego i otwartego, które są stosowane w leczeniu przewlekłego zapalenia ucha środkowego. W ramach tego typu procedur mogą być przeprowadzane także operacje rekonstrukcyjne, takie jak np. odtwarzanie uszkodzonej błony bębenkowej i kosteczek, pozwalające w znacznym stopniu poprawić słuch.


Tympanoplastyka – pytania do specjalisty


Na czym dokładnie polega tympanoplastyka?

Tympanoplastyka stanowi rodzaj operacji laryngologicznej, która ma na celu zrekonstruowanie kosteczek słuchowych lub błony bębenkowej. Jest ona przeprowadzana w obrębie jamy bębenkowej, przy wykorzystaniu specjalistycznego mikroskopu operacyjnego.


Jak długo trwa powrót do zdrowia po tympanoplastyce?


Przy operacji drogą przewodu słuchowego blizna z cięcia jest niewidoczna za uchem. Do pełnej formy zazwyczaj wraca się po kilku tygodniach.


Co robić, gdy po zabiegu występują silne zawroty głowy?


W przypadku, kiedy po tympanoplastyce pojawią się silne zawroty głowy, słyszenie podwójnych głosów, osłabienie lub inne niepokojące objawy, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Dr n. med. Piotr Winiarski ukończył studia na Wydziale Lekarskim i Wydziale Stomatologii AM w Poznaniu. W 1990 r. uzyskał pierwszy stopień specjalisty z zakresu otolaryngologii chirurgii głowy i szyi, natomiast trzy lata później zdobył stopień drugi. W latach 1994-1995 odbywał specjalistyczny staż z zakresu stomatologii i implantologii stomatologicznej w Miami Floryda-USA, a od 1994 r. prowadzi udokumentowaną praktykę implantologii stomatologicznej.

Posiadane certyfikaty: „Sterowana Regeneracja Tkanek i Sterowana Regeneracja Kości w chirurgii stomatologicznej i implantologii”, „Operacje tympanoplastyczne”, umiejętności wszczepiania protez głosowych PROVOX System, Netherlands Cancer Institute – Amsterdam, „Leczenie zatok przynosowych”, „Rekonstrukcje w operacjach z zakresu tympanoplastyki”, umiejętności w dziedzinie Implantologii Stomatologicznej, nadany przez Kapitułę ds. Umiejętności Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej OSIS-EDI. Lider OSIS-EDI posiada akredytację do kierowania ośrodkiem szkoleniowym OSIS-EDI, umiejętności AOCMF Course Principles in Craniomaxillofacial Fracture Managament - Davos Szwajcaria, umiejętności wszczepiania implantów Vistafix w operacjach odtwórczych twarzoczaszki Cochlear BAS Goeteborg Szwecja.

Od 2001 dr n. med. Piotr Winiarski jest Ordynatorem Oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Chirurgii Szczękowej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Dr. J. Biziela w Bydgoszczy.