Operacje ślinianek – Bydgoszcz

W Oddziale Otolaryngologii w Bydgoszczy przeprowadzamy różnego rodzaju operacje z zakresu szyi. Operujemy guzy ślinianek przyusznych, podjęzykowych i podżuchwowych, a także oferujemy pełen zakres badań diagnostycznych, takich jak badanie kliniczne, badanie USG, punkcja cienkoigłowa (BAC), tomografia komputerowa oraz rezonans magnetyczny.


Zmiany patologiczne występujące w obszarze ślinianek są dzielone na:


 • przewlekłe stany zapalne,
 • guzy o charakterze złośliwym,
 • guzy łagodne.

W przypadku guza złośliwego usuwany jest nie tylko guz, ale także okoliczne węzły chłonne. W takich sytuacjach operacje ślinianek są przeprowadzane w znieczuleniu ogólnym.


Operacja usunięcia guza ślinianki przyusznej


Operacja ślinianki przyusznej polega na częściowym lub całkowitym usunięciu ślinianki ze zmianą patologiczną. Rozległość zabiegu jest uzależniona w głównej mierze od rozpoznania histopatologicznego. W trakcie operacji dodatkowo przeprowadza się badanie śródoperacyjne, które pozwala ocenić, czy guz ma charakter łagodny czy złośliwy. W większości przypadków u pacjentów z guzami łagodnymi rozpoznawany jest tzw. gruczolak wielopostaciowy (rozwija się jednostronnie, najczęściej przez kilka lat).


Technika zabiegu operacyjnego


W operacjach ślinianek przyusznych wykonuje się cięcie w okolicy ucha oraz na szyi. W sytuacji rozpoznania guza łagodnego usuwa się guz otoczony torebką zlokalizowany na ogół w płacie powierzchniowym. Jeśli zmiana jest dość duża powierzchniowo, wówczas poza płatem powierzchownym trzeba usunąć także płat głęboki (z oszczędzeniem gałązek nerwu twarzowego). Podczas zabiegu zakładany jest dren, który zdejmuje się zwykle po upływie 48 godzin. Opatrunki należy zmieniać codziennie. Pobyt w szpitalu przy tego typu operacjach ślinianek trwa ok. 5-7 dni.


Operacja usunięcia ślinianki podżuchwowej


Operacje ślinianek podżuchwowych są wykonywane najczęściej w przypadku przewlekłego zapalenia na tle kamicy lub rozpoznania guzów łagodnych/złośliwych. Ślinianka podczas zabiegu jest usuwana w całości, razem z guzem. Niekiedy może dojść do uszkodzenia nerwu językowego bądź podjęzykowego.


Technika zabiegu operacyjnego


W celu usunięcia ślinianki wykonuje się cięcie w okolicy podżuchwowej. Po wycięciu zmiany patologicznej, niekiedy razem z kamieniem w jej wnętrzu, zakłada się dren, zdejmowany po upływie 48 godzin po zabiegu. Opatrunki są zmieniane codziennie. Okres pobytu w szpitalu wynosi 5-7 dni.


Torbiele szyi


Sporą grupę wśród guzów szyi stanowią torbiele: środkowe oraz boczne. Są to zmiany, które zazwyczaj powstają na skutek zaburzeń rozwojowych. Lokalizacja takiego tworu w linii pośrodkowej na poziomie w kości gnykowej charakteryzuje zwykle torbiel powiązaną z resztkami przewodu tarczowo-gnykowego. Z kolei zmiana noszące cechy torbieli, usadowiona na bocznej ścianie szyi na ogół jest torbielą stanowiącą pozostałość łuku skrzelowego.


Postępowanie diagnostyczne w przypadku podejrzenia torbieli szyi:


 • badanie kliniczne,
 • badanie USG,
 • punkcja cienkoigłowa,
 • ewentualnie diagnostyka tarczycy (przy podejrzeniu torbieli zlokalizowanej w środkowej części szyi).

Leczenie


Jedną metodą pozwalającą na skuteczne leczenie torbieli szyi jest zabieg chirurgiczny. Operacje przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym.


Operacja torbieli bocznej szyi


Torbiele boczne szyi są na ogół zlokalizowane wzdłuż przedniego brzegu mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego, a niekiedy głęboko pod nim. W sytuacji, kiedy doszło do zapalenia, zabieg należy przeprowadzić po całkowitym ustąpieniu ostrego stanu zapalnego. W tej okolicy wykonuje się cięcie na szyi, usuwa guz w całości, a następnie zakłada dren i zszywa się ranę. Opatrunki są zmieniane codzienne. Pobyt w szpitalu wynosi 5-7 dni.


Operacja torbieli środkowej szyi


Podczas operacji torbieli środkowej szyi cięcie skóry wykonuje się poprzecznie, na wysokości kości gnykowej. Torbiel jest wycinana całościowo, razem z trzonem kości gnykowej. W trakcie zabiegu zakładany jest dren, który usuwa się po upływie 48 godzin po zabiegu. Opatrunki są zmieniane codziennie. Pobyt w szpitalu trwa średnio 5-7 dni.

Poza operacjami ślinianek, w Oddziale Otolaryngologii w Bydgoszczy wykonywana jest także tracheotomia: nagła (pilna) bądź planowa.


Ze względu na miejsce rozcięcia tchawicy wyróżnia się tracheotomię:


 • górną (rozcięcie tchawicy ma miejsce powyżej węziny tarczycy),
 • dolną (rozcięcie tchawicy jest wykonywane poniżej węziny tarczycy),
 • środkową (gdy rozcięcie wykonuje się przez węzinę tarczycy).

Technika zabiegu operacyjnego


Tracheotomia polega na wykonaniu sztucznego otworu w tchawicy i powłokach szyjnych, aby uzyskać nową drogę oddechową, pomijając nos, gardło i krtań. Zabieg jest przeprowadzany w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym, w zależności od stanu ogólnego pacjenta.


Możliwe powikłania:


 • podczas zabiegu: bezdech, krwawienie, zatrzymanie akcji serca, zatkanie rurki tracheotomijnej, niewłaściwie wprowadzenie rurki, uszkodzenie tylnej ściany tchawicy (tzw. przetoka tchawiczno-przełykowa),
 • po zabiegu: krwawienie, odma podskórna, zwężenie krtani i tchawicy, wypadnięcie rurki tracheotomijnej.