Otoemisja akustyczna

Otoemisja akustyczna (emisja otoakustyczna, OAE) to nieinwazyjne, obiektywne, łatwe badanie słuchu, pozwalające wykryć niedosłuch odbiorczy pochodzenia ślimakowego. Jeśli ucho środkowe funkcjonuje prawidłowo, dźwięk dociera do ucha wewnętrznego.


Otoemisja akustyczna: wskazania

  • ocena stanu ucha wewnętrznego,

  • badanie przesiewowe słuchu u niemowląt,

  • topodiagnostyka uszkodzeń słuchu,

  • monitorowanie zmian słuchu po zastosowaniu leków ototoksycznych,

  • wykrywanie głuchoty czynnościowej,

  • diagnostyka szumów usznych.
Badania otoemisji akustycznej w Klinice Wident wykonywane będą od 3.11.2016 roku. Rejestracja telefoniczna