Otoskleroza – leczenie i diagnostyka w mieście Bydgoszcz


Otoskleroza jest określana jako schorzenie błędnika kostnego, na skutek którego  dochodzi do przebudowy kostnej kapsuły błędnika bez współistniejących zmian chorobowych w innych częściach szkieletu kostnego czy czaszki. Przebudowa kapsuły błędnika odbywa się w trzech fazach, finalnie prowadząc do ograniczenia ruchomości strzemiączka, a co za tym idzie, do niedosłuchu przewodzeniowego. Otoskleroza częściej dotyczy kobiet. W większości przypadków niedosłuch pojawia się między piętnastym a czterdziestym rokiem życia. Niekiedy na pogorszenie słuchu narzekają także kobiety w ciąży.

Diagnostyka otosklerozy

Główne objawy zgłaszane przez pacjentów, u których zdiagnozowano otosklerozę to:

  • postępujące uszkodzenie słuchu jedno lub obustronne (bez dolegliwości bólowych),
  • szum uszach, świadczący zazwyczaj o zajęciu procesem chorobowym struktur ucha wewnętrznego,
  • cicha mowa, mowa pacjenta często jest dobrze słyszana dzięki niezaburzonemu w chorobie przewodnictwu kostnemu; otoskleroza upośledza przewodzenie drogą powietrzną,
  • tzw. lepsze słyszenie w hałasie, hałas u ludzi zdrowych powoduje podniesienie głosu podczas rozmowy, natomiast osoby z otosklerozą nie słyszą hałasu, a jedynie podniesiony głos rozmówcy.

Leczenie

Na chwilę obecną podstawową metodą leczenia otosklerozy, jaką stosujemy w naszej placówce w mieście Bydgoszcz, jest operacja mikrochirurgiczna ucha z dojścia przez przewód słuchowy zewnętrzny, z założeniem specjalnej protezy pomiędzy odnogę dugą kowadełka a okienkiem owalnym. Przed jej założeniem jest wykonywany otwór bądź płytka jest usuwana jedynie częściowo (w niektórych przypadkach całkowicie). W wyniku tak przeprowadzonej operacji otosklerozy u zdecydowanej większości pacjentów dochodzi do poprawy słuchu. W rzadkich przypadkach na skutek zabiegu chirurgicznego, rezerwa ślimakowa po upływie miesięcy lub lat, powraca do punktu wyjścia. W takich sytuacjach zalecane jest wykonanie reperacji. W przypadku tzw. otosklerozy ślimakowej z niedosłuchem odbiorczym, dodatkowo można zaproponować leczenie preparatami fluoru.