Rekonstrukcja bezzębia stałym mostem

Rekonstrukcja bezzębia stałym mostem protetycznym opartym na implantach


 

- rozwiązanie najbardziej zbliżone pod względem estetyki i funkcji do uzębienia naturalnego

 

 

 

- przywrócenie wszystkich funkcji naturalnego uzębienia

 

- pełna swoboda i satysfakcja

- zachowanie prawidłowych rysów twarzy