Rekonstrukcja braku pojedynczego zęba

Rekonstrukcja barku pojedynczego zęba na implancie

Implanty stomatologiczne przejmują funkcje korzenia naturalnego zęba i przenoszą siły zużycia na kość, w wyniku czego hamowany jest proces zaniku kości. Należy jednak pamiętać, że nie jest to jedyna korzyść wynikająca z zastosowania implantów. Decydując się na zabieg możemy być pewni, że finalna korona będzie łudząco podobna do reszty uzębienia, szczególnie w strefie estetycznej.

W efekcie implant, korona oraz dziąsło będą tworzyły harmonijną całość. Implanty stomatologiczne zastępują korzeń zęba i służą jako podpora dla przyszłej odbudowy protetycznej.

Szlifowanie sąsiedniego uzębienia nie jest konieczne, dzięki czemu zachowa się struktura zdrowego zęba.

 

Zastępowanie pojedynczego zęba w odcinku przednim za pomocą korony osadzonej na implancie.

 

 

Zastępowanie pojedynczego zęba w odcinku tylnym za pomocą korony osadzonej na implancie.

 

 

 

 

 

Korzyści wynikające z stosowania implantów, w porównaniu z metodami tradycyjnymi

 

 

- eliminuje konieczność oszlifowania zdrowych zębów sąsiednich

 

 

 

 

- wyklucza powikłania ze strony opracowanych zębów

 

 

 

 

- możliwość natychmiastowej odbudowy brakującego zęba podczas jednej wizyty