Tradycyjne metody bez stosowania implantów

Tradycyjne metody odbudowy braku zębów bez stosowania implantów

Uzupełnienie brakujących zębów mostem cementowanym do zębów sąsiednich

 

 

- konieczność szlifowania zdrowych zębów

 

 

 

- możliwość powikłań bólowych i zapalnych opracowanych zębów

 

 

 

- opracowane zęby przenoszą siły zgryzowe zębów brakujących, co może doprowadzać do ich rozchwiania i zaników przyzębia

 

 

 

Braki mędzyzebowe uzupełniane protezą ruchomą

 

 

 

- doprowadza do zaników podłoża kostnego

 

 

 

- w większości wypadków konieczność stosowania nieestetycznych klamer utrzymujących protezę

- ograniczenie kompfortu życia, mowy odczuwania smaku itd.

 

 

 


Braki wolnoskrzydłowe uruchamiane protezą wolnoskrzydłową

 

 

 

- doprowadza do zaników podłoża kostnego

 

 

 
- w większości przypadków konieczność stosowania nieestetycznych klamer utrzymujących protezę

- ograniczenie komfortu życia. mowy, odczuwania smaku itd.